risalah-qusyairiAbu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Ismail Al-Khawwash (men. 291H/904M), pernah memberi nasihat:

“Ubat hati ada lima perkara: Membaca Al Quran dengan merenungkan isi dan ertinya, berpuasa dengan mengosongkan perut, bangun malam beribadat, bermunajat/tadharru’ di waktu sahur, dan berkumpul dengan orang-orang soleh”

(dipetik dari Risalah Qushairiyah karangan Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qushairi an Naisaburi 376H-465H)

Dikatakan bahawa kata-kata tersebut juga diungkapkan oleh Sunan Kalijaga yang kini dijadikan lirik lagu oleh Opick dengan judul yang sama:

Obat hati ada lima perkaranya
Yang pertama baca Quran dan maknanya
Yang kedua sholat malam dirikanlah
Yang ketiga berkumpullah dengan orang sholeh
Yang keempat perbanyaklah berpuasa
Yang kelima dzikir malam perpanjanglah
Salah satunya siapa bisa menjalani
Moga-moga Gusti Alloh mencukupi

Semoga ianya menjadi suatu renungan berguna.

*********

Kelas Pengajian Kitab Risalah Qushairiyah

(karangan Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qushairi an Naisaburi)

pada setiap hari Selasa (malam Rabu)

– kecuali pada minggu pertama setiap bulan

(Maklumat Lanjut)

[TERKINI – Kelas ini sudah tidak lagi disambung semenjak al Marhum Ustaz Uthman tidak sihat sebelum meninggal Mac 2013]

Advertisement