Satu fenomena gerhana bulan separa akan berlaku pada 1hb Januari 2010 bermula dari 1:17 pagi hingga 5:28
pagi.

Gerhana ini dijangka akan berlaku apabila bulan melepasi bayangan bumi semasa bulan penuh sperti rajah 1 (dari http://www.angkasa.gov.my) di bawah.

Satu majlis pencerapan telah diaturkan di perkarangan Masjid Negara serta dengan solat gerhana.