sumber portal http://www.halal.gov.my JAKIM


Jumlah keseluruhan pemegang sijil halal hotel/dapur hotel/restoran hotel yang dikeluarkan oleh JAKIM dan jabatan-jabatan Agama Islam negeri adalah sebanyak 301 buah. Berikut adalah pecahan mengikut susunan negeri (kemaskini 24 Ogos 2010):

NEGERI JAIN JAKIM
HOTEL DAPUR
PERLIS 2 0 0
KEDAH 18 2 2
PULAU PINANG 23 2 4
PERAK 21 1 1
SELANGOR 13 9 22
NEGERI SEMBILAN 19 1 1
MELAKA 19 0 0
JOHOR 23 2 4
PAHANG 26 2 2
KELANTAN 6 0 0
TERENGGANU 12 1 1
SABAH 38 0 0
SARAWAK 39 0 0
W. PERSEKUTUAN 0 22 52
JUMLAH 259 42 89

.

Klik di sini untuk senarai hotel yang mempunyai Sijil Halal.