Petikan dari kitab “Bidayatul Hidayah” karangan al-Imam al-Ghazzali

Bersambung dari: Menjauhi maksiat

Menjauhi Maksiat

1.         Mata

Engkau telah dianugerahi mata agar engkau pergunakan hanya untuk melihat menuju ke jalan yang benar, untuk memenuhi berbagai macam dari kerja-kerja kamu, untuk melihat keindahan alam semesta agar dapat engkau renungkan betapa besar keagungan Allah.

Oleh kerana itu janganlah engkau gunakan mata kamu itu untuk empat hal yang tercela:

  1. Melihat perempuan yang bukan mahrammu;
  2. Melihat sesuatu yang menghairahkan nafsu berahi dan memperbesarkan syahwat;
  3. Melihat sesama muslim dengan pandangan mengejek dan meremehkan;
  4. Melihat atau mencari-cari kesalahan orang lain dari kalangan kaum muslimin.

Insha Allah bersambung Menjauhi Maksiat – Telinga