Petikan dari kitab “Bidayatul Hidayah” karangan al-Imam al-Ghazzali

Bersambung dari: Menjauhi maksiat – Mata dari Bab Menjauhi maksiat

Menjauhi Maksiat

2.         Telinga

Hendaklah engkau jaga telingamu jangan sampai engkau mengguna untuk mendengar sesuatu bid’ah yang menyesatkan, mendengar umpatan, percakapan kosong lagi kotor, perbualan yang bathil dan pembicaraan tentang keburukan orang lain. Kerana Allah menciptakan telinga bagimu untuk dapat engkau menggunanya bagi mendengar Kalam Illahi, Sunnah Nabi s.a.w. dan ilmu-ilmu hikmah yang dibawa oleh para ulama dan wali, agar dengan demikian engkau mendapat pengetahuan yang bernilai tinggi hingga kelak engkau dapat memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Allah.

Sebaiknya jika engkau sampai menggunakan telingamu itu untuk mendengar hal-hal yang dilarang Allah, maka apakah nanti akibatnya terhadap dirimu. Akibatnya bukan kemanafaatan dan kebahagiaan yang engkau terima, tetapi sebaliknya, bencana dan kehancuran yang membawa dirimu menjadi sesat.

Janganlah engkau mengira bahawa yang berdosa hanya orang yang berbicara sahaja, tetapi sebenarnya engkau yang mendengar pun turut sama berdosa.

Insha Allah bersambung Menjauhi Maksiat – Lidah