Petikan dari kitab “Bidayatul Hidayah” karangan al-Imam al-Ghazzali

Bersambung dari: Menjauhi Maksiat – Lidah Perbuatan Dusta dari Bab Menjauhi maksiat

Hindarilah lidahmu itu dari:

b.   Mungkir Janji

Janganlah engkau terlalu mudah berjanji jika sekiranya engkau tidak sanggup memenuhi janjimu itu. Lebih baik diam daripada janji tidak ditepati. Kalau pun engkau terpaksa berjanji, maka jagalah baik-baik jangan sampai janjimu itu engkau langgar sendiri, kecuali jika engkau sudah benar-benar berikhtiar untuk memenuhinya tetapi engkau masih tidak berdaya memenuhi janji tersebut.

Melanggar janji adalah termasuk sebahagian dari tanda-tanda perbuatan orang munafik dan juga merupakan akhlak yang rendah dan tidak terpuji.

Nabi s.a.w. telah bersabda, ertinya:

“Ada tiga hal yang apabila seseorang melakukan, maka ia tergolong dalam orang-orang munafik, sekalipun ia telah beribadah puasa dan melakukan solat. Iaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mungkir dan apabila diberi kepercayaan ia mengkhianatimya”

Insha Allah bersambung dengan maksiat perbuatan mengumpat (ghibah)