Sebagai pedoman, disenaraikan beberapa “link” dari Bab Puasa dari Kitab Bimbingan Mukminin. Semoga ianya bermanfaat.