Fahaman pasca modernisme menghasilkan pelbagai pemikiran seperti liberalisme, sekularisme, pluralisme dan pelbagai lagi termasuk menentang otoriti dan termasuk juga mereka yang menimbul dan membesar-besar isu-isu furu’iyyah (termasuk wahhabi).

Rakaman ceramah Al-Fadhil Ustaz Uthman El-Muhammady: