Sukacita dimaklumkan bahawa kuliah hadith oleh Syaikhuna Ustaz Husain al-Barmawi untuk bulan Mac 2012 akan di adakan seperti biasa di:

Masjid Al-Muhsinin,

Taman Danau Desa,

Off-Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur

Masa: Selepas Solat ‘Isya

Tarikh: 23 Mac 2012

 

Teks yang digunakan:

1. Mishkat al-MaSabih oleh al-Tabrizi

2. Tuhfat al-Ahwadzi Syarah Jami’ al-Tarmidzi

3. Hujjatullah al-Balighah oleh Shah Walyullah Dihlawi

4. al-Taqriirat al-Saniyyah (Syarh Matan al-Baiquniyyah) oleh Shaikh Hasan Mashshat Rahimahullah