Sukacita dimaklumkan bahawa kuliah hadith oleh Syaikhuna Ustaz Husain al-Barmawi untuk bulan Jun 2012 seperti berikut:

Tarikh:

29 Jun 2012 (Jumaat) 

Masa:

9:00 – 12:00 malam

Klik untuk panduan peta masjid

Tempat:

Masjid Al-Muhsinin,

Taman Danau Desa,

Off-Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur

Terbuka untuk semua

Percuma – tiada bayaran

Teks yang digunakan:

1. Mishkat al-MaSabih oleh al-Tabrizi

2. Tuhfat al-Ahwadzi Syarah Jami’ al-Tarmidzi

3. Hujjatullah al-Balighah oleh Shah Walyullah Dihlawi

4. al-Taqriirat al-Saniyyah (Syarh Matan al-Baiquniyyah) oleh Shaikh Hasan Mashshat Rahimahullah

Sama-samalah kita hidupkan majlis ilmu ini.