Sukacita dimaklumkan bahawa kuliah hadith oleh Syaikhuna Ustaz Husain al-Barmawi untuk bulan Dis 2012 akan di adakan seperti biasa di:

Pandu arah ke Masjid Muhsinin - Taman Danau Desa

Pandu arah ke Masjid Muhsinin – Taman Danau Desa

Masjid Al-Muhsinin,

Taman Danau Desa,

Off-Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur

Masa: Selepas Solat ‘Isya

Tarikh: 21 Dis 2012

Teks yang digunakan:

1. Mishkat al-MaSabih oleh al-Tabrizi dengan Syarah Mirqatul Mafaatih oleh Mulla ‘Ali Qari (Jilid 2)

2. Tuhfat al-Ahwadzi Syarah Jami’ al-Tarmidzi
3. al-Taqriirat al-Saniyyah (Syarh Matan al-Baiquniyyah) oleh Shaikh Hasan Mashshat Rahimahullah
4. Hujjatullah al-Balighah oleh Syah Walyullah Dihlawi