NECF-MalaysiaMyHome-AllahPada hari ini pihak Persatuan Peguam Muslim Malaysia (PPMM) telah menerima aduan daripada beberapa Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan (NGI) berhubung satu poster di laman sosial Facebook yang dipercayai melanggar peruntukan-peruntukan di dalam Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam) 1988. Poster daripada pihak gereja tersebut boleh dimuat turun dari lamanhttp://www.necf.org.my/view_file.cfm?fileid=613.

PPMM ingin menegaskan sekali lagi bahawa kes berkenaan permohonan Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur untuk menggunakan nama Allah dalam penerbitan berbahasa Melayu “The Herald Weekly” masih belum dilupuskan di Mahkamah. Pada 6 Januari 2010 suatu kebenaran penggantungan terhadap penghakiman Mahkamah yang diputuskan pada 31 Disember 2009 telah dibenarkan Mahkamah.

Kes ini sedang didengar di peringkat Mahkamah Rayuan di Putrajaya dan telah ditetapkan pada 23 Mei 2013 untuk pihak-pihak berhujah berhubung rayuan 6 Majlis-majlis Agama Islam Negeri dan Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) untuk menjadi pencelah (intervener) di dalam permohonan pihak gereja tersebut. Manakala tarikh pendengaran rayuan terhadap pemohonan substantif kes tersebut pula hanya akan ditetapkan selepas pengurusan kes dijalankan di Mahkamah Rayuan pada 30 Mei 2013 kelak.

Oleh kerana terdapat penggantungan keputusan berhubung kebenaran menggunakan nama Allah di dalam penerbitan berbahasa Melayu “The Herald” tersebut, maka kedudukan sedia wujud yang melarang penggunaan nama Allah bagi penganut agama bukan Islam adalah tetap terpakai dan masih berkuatkuasa sehingga kes ini dilupuskan sepenuhnya oleh Mahkamah di Negara ini. Adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana pihak yang secara sengaja dan berterusan menggunakan nama Allah dalam konteks agama bukan Islam bagi sebarang tujuan, khususnya penerbitan dan sebarang usaha dakyah terhadap penganut agama Islam.

Poster pihak NECF yang jelas menyalahgunakan nama suci Allah ternyata merupakan suatu tindakan yang bersifat jenayah dan melanggar Jadual (Seksyen 9) Bahagian I Enakmen tersebut yang melarang penggunaan nama Allah berserta istilah-istilah Islam yang lain oleh penganut agama bukan Islam. Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen kecil (1) atau (2) di dalam peruntukan tersebut boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak melebihi satu ribu ringgit.

PPMM menggesa supaya NGI atau mana-mana individu di kalangan umat Islam untuk tampil membuat laporan polis bagi siasatan dimulakan. Pihak Jabatan Agama Islam Selangor juga boleh membuat laporan polis bagi siasatan dan tindakan sewajarnya dibuat terhadap pihak yang melakukan pelanggaran seksyen tersebut.

Kenyataan oleh Yang Berbahagia Dato’ Haji Zainul Rijal Abu Bakar, Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia (PPMM): 14 Mei 2013 bersamaan 4 Rejab 1434