Panduan ini dikeluarkan oleh Jabatan Farmasi Pusat Perubatan Universiti Malaya.

panduan pengambilan ubat - puasa

Panduan ini diambil dari: http://farmasi.ummc.edu.my/uploadfile/prescriber/PrescriberHandBook_1_7_2013(14_37_52).pdf

Advertisement