Oleh ZAINUL RIJAL ABU BAKAR

DUA minggu lepas saya menulis mengenai penilaian prestasi Malaysia dalam proses Semakan Berkala Sejagat (UPR) yang dijalankan terhadap Malaysia pada 24 Oktober lalu. Saya dan 15 yang lain membentuk suatu gagasan yang dinamakan MuslimUPRo yang bertindak melobi dan menerangkan isu-isu berkaitan kedaulatan negara dan kedudukan istimewa agama Islam di sisi Perlembagaan Persekutuan.

Terdapat banyak pandangan yang dikeluarkan secara pro dan kontra mengenai penyertaan MuslimUPRo di sesi Semakan Berkala Sejagat itu. Secara umumnya, terdapat pelbagai pandangan yang sebahagiannya jauh tersasar daripada realiti sebenar.

Sebenarnya MuslimUPRo tidak langsung menentang proses UPR di Geneva. Malah MuslimUPRo ingin secara aktif menyertai setiap proses di UPR kerana ini memberi ruang dan peluang kepada MuslimUPRo untuk mengenengahkan segala pandangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan kedudukan tinggi Islam di sisi Perlembagaan Persekutuan secara tuntas.

Hal yang demikianlah menyebabkan MuslimUPRo yang ditunjangi oleh Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPMM) mengambil inisiatif untuk menyertai proses UPR. Alhamdulillah, lima orang delegasi MuslimUPRo telah diiktiraf dengan status ECOSOC NGO manakala 11 yang lain dibenarkan menjadi pemerhati.

MuslimUPRo juga percaya bahawa adalah menjadi hak asasi manusia bagi suara orang Islam di Malaysia didengar di UPR. Kalangan yang mencemuh MuslimUPRo sendiri sebenarnya tidak mengamalkan hak asasi manusia secara terbuka apabila mengkritik delegasi MuslimUPRo ke Geneva baru-baru ini.

Apa yang lebih menyedihkan ialah kalangan yang mengakui memperjuangkan hak asasi manusia termasuklah kebebasan bersuara ini seolah-olah dilihat menyekat hak orang Islam bersuara.

Persoalan yang timbul ialah apakah hak asasi manusia dalam kebebasan bersuara ini hanya terpakai jika suara mereka disekat tetapi tidak jika menentang sebahagian pandangan mereka?

Fokus MuslimUPRo

COMANGO yang menjadi teras kepada gagasan NGO hak asasi manusia telah mengemukakan laporan mereka kepada Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) di dalam proses UPR ini.

Sebagai salah seorang delegasi MuslimUPRo saya mengatakan MuslimUPRo bukanlah menentang COMANGO kerana terdapat beberapa tuntutan COMANGO yang dikongsikan bersama MuslimUPRo seperti penambahbaikan sistem pilihan raya, layanan kepada Orang Asli dan lain-lain. Namun fokus MuslimUPRo adalah berkaitan dengan kedaulatan negara dan kedudukan tinggi Islam di Malaysia.

MuslimUPRo mengenal pasti terdapat enam perkara yang ada dalam tuntutan COMANGO yang menjejaskan kedaulatan negara dan kedudukan istimewa agama Islam di Malaysia.

Saya tidak berhasrat untuk mengolah kembali keenam-enam perkara tersebut kerana saya telahpun menulisnya dengan panjang lebar dua minggu lepas.

Oleh itu, hanya enam perkara fokus ini yang menjadi tajuk utama yang ingin dikemukakan oleh MuslimUPRo berbeza dengan COMANGO. Maka adalah tidak benar jika dikatakan MuslimUPRo menentang COMANGO secara total.

Semasa sesi penerimaan yang dijalankan pada 31 Oktober lalu, Malaysia menegaskan akan mengkaji keseluruhan 232 syor yang dikemuka oleh 104 negara itu. Penerimaan dan penolakan akan dimuktamadkan pada sesi UPR ke-25 yang akan berlangsung pada bulan Mac 2014.

Penulis mendesak Kerajaan Malaysia agar dalam memberi pertimbangan kepada syor-syor yang dikemukakan itu, mengambil kira kedaulatan negara dan kedudukan tinggi Islam di Malaysia.

Congo negara dunia ketiga di Afrika pun dengan tegas menolak syor berkaitan LGBT. Masakan Malaysia sebuah negara Islam yang sering menjadi teladan kepada seluruh dunia Islam boleh menerima cadangan sedemikian.

Daripada kajian MuslimUPRo terdapat persamaan antara tuntutan COMANGO dengan syor-syor yang kemukakan oleh negara-negara lain semasa proses UPR ini khususnya berkaitan LGBT, murtad, pemansuhan kesalahan homoseksualiti dan jenayah syariah.

Tidak keterlaluan negara-negara tertentu, khususnya negara Eropah seolah-olah menjadi jurucakap bagi pihak COMANGO dan mendesak konsep universalisme ini diterap ke dalam negara dengan mengenepikan konsep relativisme di dalam isu hak asasi manusia.

sumber: © Utusan Melayu (M) Bhd

**********

**********

Lain-lain pautan berhubung isu UPR dan ancaman COMANGO adalah: