wacana ASWJ-2014

Senarai tajuk:

 • Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah – Suatu Kerangka Umum
 • Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah: Suatu Kebenaran Mutlaq Berdasarkan Nass al-Qur’ān
 • Tasawwur ‘Aqidah Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah: Konsep, Dasar dan Ciri-ciri
 • Ajaran Akhlaq Islamiyyah Dalam Membina Diri Dan Kepimpinan Daripada Perspektif Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah
 • Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah: Suatu Kebenaran Mutlaq Berdasarkan Nass al-Sunnah
 • Kemungkaran Fahaman Liberalisme: Perspektif Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah
 • Hak Asasi Manusia: Perspektif Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah
 • Konsep Kepimpinan Negara: Bandingan Antara Sunni dan Syiah
 • Malaysia Sebagai Benteng Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah Alam Melayu: Strategi Untuk Memperkasakannya

Senarai para pembentang:

 • Prof. Dato’ Paduka Zakaria Stapa, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Prof. Madya Dato’ Dr. Mohd Fakhrudin Bin Abdul Mukti, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
 • Dr. Wan Adli Wan Ramli, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
 • Ustaz Muhadir Hj. Joll, Jabatan Wahyu dan Ilmu Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • Prof Madya Dr. Asmadi Mohamed Naim, Sekolah Perniagaan Islam, Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia 
 • Dr. Anis Malik Thoha, Rektor, Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia
 • Tuan Haji Azril Mohd Amin, Pengerusi, MuslimUPRo
 • Prof. Dr. Idris Zakaria, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Dr. Mohamad Zaidi Bin Abdul Rahman, Jabatan Siyasah Syar’iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

***********

DAFTAR SEGERA – PERCUMA

***********

WACANA PEMIKIRAN DAN PERADABAN UMMAH KE-6

 Tema

PENCERAHAN TASAWWUR AHLI AS-SUNNAH WA AL-JAMA`AH

 Anjuran

Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia 

(MUAFAKAT)

Tarikh
20-21 Mei 2014 (Selasa dan Rabu)

 Tempat
 Dewan Serbaguna, Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur

Maklumat lanjut:

muafakatmalaysia.com

SMS 019-427-1025

Tel: +603 4107-1025

Advertisement