SokongPindaan A355-flyer-1

SokongPindaan A355-flyer-2

SokongPindaan A355-flyer-3

SokongPindaan A355-flyer-4

SokongPindaan A355-flyer-5

SokongPindaan A355-flyer-6

SokongPindaan A355-flyer-7

SokongPindaan A355-flyer-8

SokongPindaan A355-flyer-9

SokongPindaan A355-flyer-10

SokongPindaan A355-flyer-11

SokongPindaan A355-flyer-12

SokongPindaan A355-flyer-13

SokongPindaan A355-flyer-14

*********

Klik di sini untuk dapatkan risalah penerangan ini dalam bentuk pdf: Sokong Pindaan Rang Undang-Undang Akta 355 Dengan Berfakta

*********

Baca juga: