Ini yang dilaporkan:

bersihpas-hadikata

Ini yang dirakamkan:

bersihpas-engkar