Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang penting di dunia sejak zaman dahulu lagi, di mana ia pernah menjadi bahasa pengantara bagi pedagang dari seluruh dunia yang berdagang di rantau Alam Melayu.

Faktor ini turut menyumbang kepada perkembangan perbendeharaan kata dan kehebatan bahasanya sehingga menjadi satu bahasa ilmu yang sangat penting.

Baca seterusnya:
https://ahmadalikarim.wordpress.com/2019/10/31/hilang-bahasa-lenyap-bangsa/