Tanggungjawab merupakan satu kewajipan yang mesti digalas oleh setiap manusia tanpa mengira bangsa, kedudukan mahupun usia.

Kegagalan dalam menunaikan tanggungjawab akan membawa padah bukan sahaja kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada orang lain; lebih-lebih lagi apabila melibatkan tanggungjawab yang besar, seperti tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyat dan juga tanggungjawab rakyat terhadap agama dan negara.

Baca selanjutnya:
https://ahmadalikarim.wordpress.com/2020/02/04/adakah-remaja-peka-akan-tanggungjawab-mereka/