Aturan kehidupan dunia sangat kompleks dan dinamik, ledakan perubahan dan kejadian boleh berlaku dengan sekelip mata, kadang-kala di luar jangkaan akal manusia.

Ada kalanya para remaja merasakan diri mereka tersepit di dalam keganasan putaran dunia, terpenjara, tiada kebebasan, tidak difahami serta dikongkong kehidupan mereka.

Baca seterusnya:
https://ahmadalikarim.wordpress.com/2020/04/14/mangsa-atau-salah-memilih/