Jemputlah datang untuk 6 lagi pembentangan kertas kerja Wacana esok mulai jam 8:30 pagi. Sarapan disediakan.

(klik di sini untuk Liputan Bergambar Hari Pertama Wacana)

wacana ASWJ-2014

Aturcara Hari Kedua:

21hb Mei 2014 bersamaan Rabu, 21 Rejab 1435H

 

8:00 pagi

Sarapan dan Peserta mengambil tempat

8:45

Sesi 2:

Moderator: Dr. Mohd Mahyudi Mohd Yusop, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Kertas Kerja 4: Ajaran Akhlaq Islamiyyah Dalam Membina Diri Dan Kepimpinan Daripada Perspektif Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah

Ustaz Muhadir Hj. Joll, Jabatan Wahyu dan Ilmu Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Kertas Kerja 5: Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah: Suatu Kebenaran Mutlaq               Berdasarkan Nass al-Sunnah

Prof Madya Dr. Asmadi Mohamed Naim, Sekolah Perniagaan Islam, Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia

Kertas Kerja 6: Kemungkaran Fahaman Liberalisme: Perspektif Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah

Dr. Anis Malik Thoha, Rektor, Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia

Kertas Kerja 7: Hak Asasi Manusia: Perspektif Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah

Tuan Haji Azril Mohd Amin, Pengerusi, MuslimUPRo

Sesi soal jawab

 

12:45 tengah hari

Makan tengah hari dan Solat

2:15

Sesi 3:

Moderator: Dr. Yusri Mohamad, Institut Penyelidikan Strategik Islam (ISSI)

Kertas Kerja 8: Konsep Kepimpinan Negara: Bandingan Antara Sunni dan Syiah

Prof. Dr. Idris Zakaria, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 

Kertas Kerja 9: Malaysia Sebagai Benteng Ahli as-Sunnah wa al-Jama‘ah Alam Melayu: Strategi Untuk Memperkasakannya

Dr. Mohamad Zaidi Bin Abdul Rahman, Jabatan Siyasah Syar’iyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Sesi soal jawab

4:30

Pembentangan Resolusi

4:45

Ucapan Penangguhan