Berikut adalah contoh-contoh kesalahan jenayah syariah yang tersenarai dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559]:

Akta559-jenayahSyariahWP1997

BAHAGIAN II- KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKIDAH

Seksyen 3. Pemujaan salah.

Seksyen 4. Doktrin palsu.

Seksyen 5. Mengembangkan doktrin agama, dsb.

Seksyen 6. Dakwaan palsu.

BAHAGIAN III – KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

Seksyen 7. Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dll. agama Islam.

Seksyen 8. Mempersendakan, dll. ayat Al-Quran atau Hadith.

Seksyen 9. Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama.

Seksyen 10. Mengingkari perintah Mahkamah.

Seksyen 11. Mengajar agama tanpa tauliah.

Seksyen 12. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.

Seksyen 13. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syarak

Seksyen 14. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.

Seksyen 15. Tidak menghormati Ramadhan.

Seksyen 16. Tidak membayar zakat atau fitrah.

Seksyen 17. Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama.

Seksyen18. Berjudi.

Seksyen 19. Minuman yang memabukkan.

BAHAGIAN IV – KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Seksyen 20. Perbuatan sumbang mahram.

Seksyen 21. Pelacuran.

Seksyen 22. Muncikari.

Seksyen 23. Persetubuhan luar nikah.

Seksyen 24. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.

Seksyen 25. Liwat.

Seksyen 26. Musahaqah.

Seksyen 27. Khalwat.

Seksyen 28. Orang lelaki berlagak seperti perempuan.

Seksyen 29. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.

BAHAGIAN V – KESALAHAN PELBAGAI

Seksyen 30. Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu.

Seksyen 31. Takfir.

Seksyen 32. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb.

Seksyen 33. Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa.

Seksyen 34. Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah.

Seksyen 35. Menggalakkan maksiat.

Seksyen 36. Memujuk lari perempuan bersuami.

Seksyen 37. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.

Seksyen 38. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.

Seksyen 39. Memujuk lari orang perempuan.

Seksyen 40. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.

Seksyen 41. Qazaf.

Seksyen 42. Penyalahgunaan tanda halal.”

rujukan: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Original.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/3734ed672e1938574825707c0004ad82?OpenDocument